Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60601-2-2, utg 5:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60601-2-2:2018
IEC Publikation: IEC 60601-2-2:2017

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda fordringar på kirurgiska diatermiapparater och tillbehör

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 93
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60601-2-2, utg 4, 2009 och SS-EN 60601-2-2/A11, utg 1, 2011, gäller ej fr o m 2021-05-18.  |  Ersätts av:

ICS: 11.040.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.