Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61010-2-201, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61010-2-201:2018
IEC Publikation: IEC 61010-2-201:2017

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning

Engelsk titel:
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 78
Används tillsammans med: SS-EN 61010-1, utg 3, 2010.
Ersätter: SS-EN 61010-2-201, utg 1, 2013 och SS-EN 61010-2-201 AC1, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2023-06-22.  |  Ersätts av:

ICS: 17.020.00; 19.020.00; 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.