Ansvarig svensk kommitté: TK 14  Transformatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50588-1, utg 1:2015/A1:2016
CENELEC Publikation: EN 50588-1:2015/A1:2016
IEC Publikation:

Svensk titel:
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2016-06-29  |  Upphävandedatum: 2020-07-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 50588-1, utg 1, 2015, som fr o m 2019-05-23 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50588-1, utg 2:2018.

ICS: 29.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.