Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60598-2-4, utg 4:2018
CENELEC Publikation: EN 60598-2-4:2018
IEC Publikation: IEC 60598-2-4:2017

Svensk titel:
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning

Engelsk titel:
Luminaires - Part 2-4: Particular requirements - Portable general purpose luminaires

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med: SS-EN 60598-1, utg 8, 2015.
Ersätter: SS-EN 60598-2-4, utg 3,1997, SS-EN 60598-2-7, utg 2, 1995, SS-EN 60598-2-7/A2, utg 1, 1996, SS-EN 60598-2-7/A2 C1, utg 1, 1999 och SS-EN 60598-2-7/A13, utg 1, 1997, gäller ej fr o m 2021-03-30.  |  Ersätts av:

ICS: 29.140.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.