Ansvarig svensk kommitté: TK 101  Elektrostatik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61340-2-3, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 61340-2-3:2000
IEC Publikation: IEC 61340-2-3:2000

Svensk titel:
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 2-3: Bestämning av resistans och resistivitet hos fasta, plana material som används för att undvika ackumulering av elektrostatiska laddningar

Engelsk titel:
Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation

Fastställelsedatum: 2001-08-28  |  Upphävandedatum: 2019-07-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61340-2-3, utg 2:2016.

ICS: 17.220.99; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.