Ansvarig svensk kommitté: TK 22F  Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61954, utg 2:2011/A2:2017
CENELEC Publikation: EN 61954:2011/A2:2017
IEC Publikation: IEC 61954:2011/A2:2017

Svensk titel:
Kraftelektronik - Provning av ventiler för statiska kompensatorer (SVC)

Engelsk titel:
Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 61954, utg 2, 2011, som fr o m 2020-05-17 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.240.99; 31.080.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.