Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60068-2-69, utg 3:2017
CENELEC Publikation: EN 60068-2-69:2017
IEC Publikation: IEC 60068-2-69:2017

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 2-69: Provningsmetoder - Te/Tc: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg (kraftmätning) av komponenter för ytmontering

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 55
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60068-2-69, utg 2, 2007 och SS-EN 60068-2-54, utg 1, 2007, gäller ej fr o m 2020-04-11.  |  Ersätts av:

ICS: 19.040.00; 31.190.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.