Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61587-1, utg 4:2017
CENELEC Publikation: EN 61587-1:2017
IEC Publikation: IEC 61587-1:2016

Svensk titel:
Elektronikutrustningar - Mekaniska byggsätt - Provningar för IEC 60917 och IEC 60297 - Del 1: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet under inomhusförhållanden och vid transport, jämte provningsuppställningar, för skåp, stativ, kortramar och chassier

Engelsk titel:
Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 1: Environmental requirements, test set-up and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under indoor condition use and transportation

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 48
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61587-1, utg 3, 2012, gäller ej fr o m 2020-04-21.  |  Ersätts av:

ICS: 31.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.