Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50631-1, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 50631-1:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Hushållsapparaters anslutning till kommunikationsnätverk och elnät - Del 1: Allmänna fordringar, datamodeller och meddelanden

Engelsk titel:
Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 463
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.