Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62439-2, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN 62439-2:2017
IEC Publikation: IEC 62439-2:2016

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 2: Media Redundancy Protocol (MRP)

Engelsk titel:
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 166
Används tillsammans med: SS-EN 62439-1.
Ersätter: SS-EN 62439-2, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2020-11-24.  |  Ersätts av:

ICS: 25.040.00; 35.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum AC:2018-04 till EN 62439-2:2017 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.