Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A55:2017
CENELEC Publikation: EN 60061-1:1993/A55:2017
IEC Publikation: IEC 60061-1:1969/A55:2016

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar

Engelsk titel:
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps

Fastställelsedatum: 2017-06-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 11
Används tillsammans med: SS-EN 60061-1, utg 1, 1993, som fr o m 2020-01-20 inte gäller utan detta tillägg A55.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.140.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: IEC 60061-1 ingår i databasen IEC 60061, se www.iec.ch.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.