Ansvarig svensk kommitté: TK 37A  Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61643-352, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61643-352:2018
IEC Publikation: IEC 61643-352:2018

Svensk titel:
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 352: Isolertransformator för överspänning för tele- och signalledningar (SIT)

Engelsk titel:
Components for low-voltage surge protection - Part 352: Selection and application principles for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SITs)

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.040.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.