Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61076-2-113, utg 1:2017
CENELEC Publikation: EN 61076-2-113:2017
IEC Publikation: IEC 61076-2-113:2017

Svensk titel:
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 2-113: Runda anslutningsdon - Detaljspecifikation för anslutningsdon M12 med skruvfattning med kontakter för kraft och för dataöverföring med frekvenser upp till 100 MHz

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-113: Circular connectors - Detail specification for connectors with M12 screw locking with power and signal contacts for data transmission with frequency up to 100 MHz

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 39
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.220.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.