Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62271-101, utg 2:2013/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 62271-101:2013/A1:2018
IEC Publikation: IEC 62271-101:2012/A1:2017

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 101: Syntetisk provning

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 91
Används tillsammans med: SS-EN 62271-101, utg 2, 2013, som fr o m 2021-01-04 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.130.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum January 2018 till IEC 62271-101:2012/A1:2017 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.