Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61000-4-11, utg 2:2004/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 61000-4-11:2004/A1:2017
IEC Publikation: IEC 61000-4-11:2004/A1:2017

Svensk titel:
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-11: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot kortvariga spänningssänkningar, spänningsavbrott och spänningsvariationer

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 61000-4-11, utg 2, 2004, som fr o m 2020-06-22 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.