Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50360, utg 1:2001
CENELEC Publikation: EN 50360:2001
IEC Publikation:

Svensk titel:
Produktstandard för fastställande av mobiltelefoners överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz - 3GHz)

Engelsk titel:
Product standard to demonstrate the compliance of mobile telephones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

Fastställelsedatum: 2001-09-28  |  Upphävandedatum: 2020-07-24
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 50361, utg 1:2001.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50360, utg 2:2017.

ICS: 33.060.01; 33.100.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.