Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62127-2, utg 1:2008/A2:2017
CENELEC Publikation: EN 62127-2:2007/A2:2017
IEC Publikation: IEC 62127-2:2007/A2:2017

Svensk titel:
Ultraljud - Hydrofoner - Del 2: Kalibrering av hydrofoner för användning vid ultraljudsfält upp till 40 MHz

Engelsk titel:
Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med: SS-EN 62127-2, utg 1, 2008, som fr o m 2020-04-26 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.