Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK TS 50576, utg 2:2017
CENELEC Publikation: CLC/TS 50576:2016
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Utvidgad tillämpning av provningsresultat

Engelsk titel:
Electric cables - Extended application of test results for reaction to fire

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med: SS-EN 50575.
Ersätter: SEK TS 50576, utg 1, 2015, gäller ej fr o m 2017-02-15.  |  Ersätts av:

ICS: 13.220.40; 29.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.