Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62271-102, utg 1:2003/AC1:2016
CENELEC Publikation: EN 62271-102:2002/AC:2014
IEC Publikation: IEC 62271-102:2001/C4:2014

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 102: Frånskiljare och jordningskopplare för växelström

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches

Fastställelsedatum: 2016-10-12  |  Upphävandedatum: 2021-06-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 62271-102, utg 1, 2003.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62271-102, utg 2:201X.

ICS: 29.130.10; 29.130.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.