Ansvarig svensk kommitté: TK 36  Isolatorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61466-2, utg 1:1999/A2:2018
CENELEC Publikation: EN 61466-2:1998/A2:2018
IEC Publikation: IEC 61466-2:1998/A2:2018

Svensk titel:
Isolatorer - Kedjeisolatorer av kompositmaterial för friledningar med systemspänning över 1000 V - Del 2: Mått och tekniska data

Engelsk titel:
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 2: Dimensional and electrical characteristics

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 61466-2, utg 1, 1999, som fr o m 2021-06-13 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.080.10; 29.240.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.