Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62232, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN 62232:2017
IEC Publikation: IEC 62232:2017

Svensk titel:
Bestämning av radiofrekvent fältstyrka, effekttäthet och SAR i närheten av radiobasstationer i syfte att bedöma exponering för elektromagnetiska fält

Engelsk titel:
Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 243
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50383, utg 2, 2010, SS-EN 50383 AC1, utg 1, 2013, SS-EN 50400, utg 1, 2006, SS-EN 50400/A1, utg 1, 2013, SS-EN 50400 AC1, utg 1, 2012, SS-EN 50492, utg 1, 2008 och SS-EN 50492/A1, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2020-09-27.  |  Ersätts av:

ICS: 13.280.00; 17.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Beräkningsexempel till standarden finns att laddas ned i form av två Excel-filer från SEKs webbshop.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.