Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50289-1-8, utg 2:2017
CENELEC Publikation: EN 50289-1-8:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-8: Elektrisk provning - Dämpning

Engelsk titel:
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-8: Electrical test methods - Attenuation

Fastställelsedatum: 2017-04-19  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50289-1-8, utg 1, 2002, gäller ej fr o m 2019-12-16.  |  Ersätts av:

ICS: 33.120.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.