Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60728-3, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60728-3:2018
IEC Publikation: IEC 60728-3:2017

Svensk titel:
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 3: Aktiva komponenter för bredbandsnät

Engelsk titel:
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 56
Används tillsammans med:
Ersätter: CLC/TS 50083-3-3:2014, SS-EN 60728-3, utg 2, 2011 och SS-EN 60728-3-1, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2021-01-01.  |  Ersätts av:

ICS: 33.060.40; 33.170.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.