Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61260-2, utg 1:2016/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 61260-2:2016/A1:2017
IEC Publikation: IEC 61260-2:2016/A1:2017

Svensk titel:
Akustik - Filter för oktavband och delar av oktavband - Del 2: Typprovning

Engelsk titel:
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 2: Pattern-evaluation tests

Fastställelsedatum: 2017-09-06  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 61260-2, utg 1, 2016, som fr o m 2020-05-12 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.