Ansvarig svensk kommitté: TK 57  Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62325-451-3, utg 1:2014/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 62325-451-3:2014/A1:2017
IEC Publikation: IEC 62325-451-3:2014/A1:2017

Svensk titel:
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-3: Allokering av tillgänglig överföringskapacitet (explicit eller implicit auktion) och kontextuella modeller för den europeiska marknaden

Engelsk titel:
Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med: SS-EN 62325-451-3, utg 1, 2014, som fr o m 2020-06-09 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.