Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60809, utg 2:2015/A2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60809:2015/A2:2018
IEC Publikation: IEC 60809:2014/A2:2017

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Måttfordringar, elektriska och ljustekniska fordringar

Engelsk titel:
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med: SS-EN 60809, utg 2, 2015, som fr o m 2020-12-15 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.140.20; 43.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.