Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62271-110, utg 4:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62271-110:2018
IEC Publikation: IEC 62271-110:2017

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 110: Koppling av induktiva laster

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62271-110, utg 3, 2013, gäller ej fr o m 2020-11-09.  |  Ersätts av:

ICS: 29.130.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum 2018-03 till EN IEC 62271-110:2018 ingår i standarden. Corrigendum December 2017 och February 2018 till IEC 62271-110:2017 är inarbetade i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.