Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60068-3-6, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60068-3-6:2018
IEC Publikation: IEC 60068-3-6:2018

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 3-6: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värme- och fuktkamrar

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med: SS-EN 60068-3-5 och SS-EN 60068-3-7.
Ersätter: SS-EN 60068-3-6, utg 1, 2002, gäller ej fr o m 2021-02-27.  |  Ersätts av:

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: EN IEC 60068-3-6:2018/AC:2018-05 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.