Ansvarig svensk kommitté: TK 35  Torrbatterier

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60086-4, utg 3:2008
CENELEC Publikation: EN 60086-4:2007
IEC Publikation: IEC 60086-4:2007

Svensk titel:
Primärbatterier - Del 4: Säkerhetsfordringar på litiumbatterier

Engelsk titel:
Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries

Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2017-10-08
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60086-4, utg 2, 2000, gäller ej fr o m 2010-11-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60086-4, utg 4:2015.

ICS: 29.220.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.