Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60068-2-58, utg 3:2015/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 60068-2-58:2015/A1:2018
IEC Publikation: IEC 60068-2-58:2015/A1:2017

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 2-58: Provningsmetoder - Td: Lödbarhet, beständighet mot upplösning av metallisering och mot lödvärme hos ytmonteringskomponenter

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 60068-2-58, utg 3, 2015, som fr o m 2021-04-13, inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 19.040.00; 31.190.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.