Ansvarig svensk kommitté: TK 101  Elektrostatik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61340-4-4, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61340-4-4:2018
IEC Publikation: IEC 61340-4-4:2018

Svensk titel:
Elektrostatiska urladdningar - Del 4-4: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Klassning av storsäckar (FIBC-behållare) med avseende på elektrostatiska egenskaper

Engelsk titel:
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 50
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61340-4-4, utg 2, 2012 och SS-EN 61340-4-4/A1, utg 1, 2015, gäller ej fr o m 2021-03-06.  |  Ersätts av:

ICS: 17.220.99; 29.020.00; 55.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.