Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50122-1, utg 2:2011/A4:2017
CENELEC Publikation: EN 50122-1:2011/A4:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock

Engelsk titel:
Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 50122-1, utg 2, 2011, som fr o m 2019-12-14 inte gäller utan detta tillägg A4.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.