Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62368-1, utg 1:2014/A11:2017
CENELEC Publikation: EN 62368-1:2014/A11:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet

Engelsk titel:
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

Fastställelsedatum: 2017-02-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 62368-1, utg 1, 2014, som fr o m 2019-12-14 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.160.01; 35.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.