Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61249-2-46, utg 1:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61249-2-46:2018
IEC Publikation: IEC 61249-2-46:2018

Svensk titel:
Material för mönsterkort och annan förbindning - Del 2-46: Armerat basmaterial, belagt och obelagt - Halogenfritt kompositlaminat med epoxihartsimpregnerad glasmatta som stomme och epoxihartsimpregnerad glasväv som ytark, med termisk ledningsförmåga 1,5 W/(m•K) konduktivitet och brandtålighet specificerad i vertikalt läge, kopparbelagt för blyfri montering

Engelsk titel:
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-46: Reinforced base materials clad and unclad - Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 1.5W/(m•K)and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.