Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 447 06 60-9, utg 2:2018
CENELEC Publikation: CLC/TS 50136-9:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - System och utrustning för larmöverföring - Del 9: Fordringar på gemensamt protokoll för IP-baserad larmöverföring

Engelsk titel:
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 56
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 447 06 60-9, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2018-06-13.  |  Ersätts av:

ICS: 13.320.00; 33.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.