Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50153, utg 3:2014/A1:2017
CENELEC Publikation: EN 50153:2014/A1:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - Skydd mot elchock i rälsfordon

Engelsk titel:
Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 50153, utg 3, 2014, som fr o m 2020-05-29 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 45.060.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.