Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62680-1-3, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN 62680-1-3:2017
IEC Publikation: IEC 62680-1-3:2017

Svensk titel:
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-3: Gemensamma komponenter - Specifikation för kabel och anslutningsdon USB Type-CTM

Engelsk titel:
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification

Fastställelsedatum: 2018-04-11  |  Upphävandedatum: 2021-06-28
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 303
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62680-1-3, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2020-10-30.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 62680-1-3. utg 3:201X.

ICS: 33.120.20; 33.120.30; 35.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.