Ansvarig svensk kommitté: TK 56  Tillförlitlighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60812, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 60812:2018
IEC Publikation: IEC 60812:2018

Svensk titel:
Tillförlitlighet - Feleffektanalys (FMEA och FMECA)

Engelsk titel:
Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)

Fastställelsedatum: 2018-11-14  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 80
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60812, utg 1, 2006, gäller ej fr o m 2021-09-14.  |  Ersätts av:

ICS: 03.120.01; 03.120.30; 21.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.