Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62442-1, utg 1:2012/A11:2017
CENELEC Publikation: EN 62442-1:2011/A11:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad

Engelsk titel:
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear

Fastställelsedatum: 2017-11-23  |  Upphävandedatum: 2021-09-28
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 6
Används tillsammans med: SS-EN 62442-1, utg 1, 2012, som fr o 2020-07-11 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 62442-1, utg 2:2018.

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.