Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60122-1, utg 1:2003/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 60122-1:2002/A1:2018
IEC Publikation: IEC 60122-1:2002/A1:2017

Svensk titel:
Styrkristaller med fastställd kvalitet - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Quarz crystal units of assessed quality - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2018-06-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med: SS-EN 60122-1, utg 1, 2003, som fr o m 2021-01-12 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.140.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.