Ansvarig svensk kommitté: TK 42  Högspänningsprovning

Överföringsform: Ikraftsättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61180-1, utg 1:1995
CENELEC Publikation: EN 61180-1:1994
IEC Publikation: IEC 61180-1:1992

Svensk titel:
Högspänningsprovning av lågspänningsutrustningar - Del 1: Definitioner, provning och provningsförhållanden

Engelsk titel:
High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements

Fastställelsedatum: 1995-02-24  |  Upphävandedatum: 2019-07-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61180, utg 1:2016.

ICS: 19.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Används tillsammans med motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.