Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62386-207, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 62386-207:2018
IEC Publikation: IEC 62386-207:2018

Svensk titel:
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 207: Särskilda fordringar på drivdon för lysdiodmoduler (apparater av typ 6)

Engelsk titel:
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)

Fastställelsedatum: 2018-09-12  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med: SS-EN 62386-101 och SS-EN 62386-102.
Ersätter: SS-EN 62386-207, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2021-05-17.  |  Ersätts av:

ICS: 29.140.50; 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.