Ansvarig svensk kommitté: TK 10  Isolervätskor och isolergaser

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61125, utg 2:2018
CENELEC Publikation: EN IEC 61125:2018
IEC Publikation: IEC 61125:2018

Svensk titel:
Isolervätskor - Metod för bestämning av oxidationsstabiliteten hos isolervätskor

Engelsk titel:
Insulating liquids - Test methods for oxidation stability - Test method for evaluating the oxidation stability of insulating liquids in the delivered state

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61125, utg 1, 1993 och SS-EN 61125/A1, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2021-02-16.  |  Ersätts av:

ICS: 29.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.