Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62153-4-7, utg 2:2016/A1:2018
CENELEC Publikation: EN 62153-4-7:2016/A1:2018
IEC Publikation: IEC 62153-4-7:2015/A1:2018

Svensk titel:
Metalliska kommunikationskablar - Provning - Del 4-7: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Överföringsimpedans och skärmnings- eller kopplingsdämpning - Metod med koncentriska rör

Engelsk titel:
Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation as or coupling attenuation ac of connectors and assemblies up to and above 3 GHz - Triaxial tube in tube method

Fastställelsedatum: 2018-10-17  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 62153-4-7, utg 2, 2016, som fr o m 2021-06-13 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.120.10; 33.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.