Ansvarig svensk kommitté: TK 32C  Finsäkringar

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60127-3, utg 2:1996/A2:2003
CENELEC Publikation: EN 60127-3:1996/A2:2003
IEC Publikation: IEC 60127-3:1988/A2:2002

Svensk titel:
Finsäkringar - Säkerhet - Del 3: Särskilda fordringar på miniatyrfinsäkringar

Engelsk titel:
Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links

Fastställelsedatum: 2003-03-26  |  Upphävandedatum: 2018-02-24
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 60127-3, utg 2:1996, som fr o m 2006-02-01 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60127-3, utg 3:2015.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.