Ansvarig svensk kommitté: TK 32C  Finsäkringar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60127-5, utg 1:1991
CENELEC Publikation: EN 60127-5:1991
IEC Publikation: IEC 60127-5:1988

Svensk titel:
Finsäkringar - Säkerhet - Del 5: Riktlinjer för kvalitetsbedömning

Engelsk titel:
Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Fastställelsedatum: 1991-09-11  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 10
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60127-5, utg 2:2017.

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.