Ansvarig svensk kommitté: TK 106  Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50364, utg 3:2018
CENELEC Publikation: EN 50364:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz - 300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande

Engelsk titel:
Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

Fastställelsedatum: 2018-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 11
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50364, utg 2, 2010, gäller ej fr o m 2020-10-09.  |  Ersätts av:

ICS: 13.280.00; 33.100.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.