Ansvarig svensk kommitté: TK 22F  Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60700-2, utg 1:2017/AC1:2017
CENELEC Publikation: EN 60700-2:2016/AC:2017
IEC Publikation: IEC 60700-2:2016/C1:2017

Svensk titel:
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 2: Terminologi

Engelsk titel:
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 60700-2, utg 1, 2017.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.