Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61967-4, utg 1:2003/AC1:2017
CENELEC Publikation: EN 61967-4:2002/AC:2017
IEC Publikation: IEC 61967-4:2002/C1:2017

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Integrerade kretsar - Mätning av elektromagnetisk emission i området 150 kHz - 1 GHz - Del 4: Mätning av ledningsbundna störningar med direkt koppling 1 ohm/150 ohm

Engelsk titel:
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 4: Measurement of conducted emissions - 1 ?/150 ? direct coupling method

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 61967-4, utg 1, 2003.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.