Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62580-1, utg 1:2016/A11:2017
CENELEC Publikation: EN 62580-1:2016/A11:2017
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektronisk utrustning för järnvägar - Fordonsbaserade delsystem för multimedia och telematik - Del 1: Övergripande arkitektur

Engelsk titel:
Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture

Fastställelsedatum: 2017-10-18  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 62580-1, utg 1, 2016, som fr o m 2020-06-01 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 45.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.